Przedszkole Miejskie nr 2 Niezapominajka 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Zamkowa Wola 5 Pn-Pt: 6:30 - 17:30 46 814 47 34 przedszkolerawa@op.pl

Tematyka zajęć – Styczeń

Nowy Rok się właśnie zaczął i z radości wszyscy skaczą

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Wdrażanie dzieci do uczenia się na pamięć oraz recytowania utworu literackiego;
Kształtowanie umiejętności obserwowania następstwa czasu i jego rytmicznej organizacji,
Wdrażanie do posługiwania się zegarem i kalendarzem (poprawne posługiwanie się jednostkami czasu)
Rozwijanie zdolności dostrzegania i wyodrębniania powtarzających się rytmów i sekwencji;

Kocham babcię, kocham dziadka, bycie z nimi to jest gratka

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Budzenie poczucia przynależności do rodziny oraz zainteresowania jej historią, wzbudzanie szacunku i przywiązania wobec dziadków;
Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem;

 

O zwierzątkach swych pamiętaj – przytul, nakarm nie od święta

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Zapoznanie dzieci z różnymi gatunkami zwierząt żyjącymi w środowisku naturalnym i hodowanymi w domach (uwrażliwienie na ich potrzeby);
Tworzenie warunków sprzyjających rozwijaniu sprawności fizycznej dzieci przez uczestniczenie w zabawach ruchowych (kształtowanie postawy, równowagi.

   

Dostępności