Przedszkole Miejskie nr 2 Niezapominajka 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Zamkowa Wola 5 Pn-Pt: 6:30 - 17:30 46 814 47 34 niezapominajka@przedszkole2rawa.pl

Współpraca z przedszkolem

Przedszkole i rodzina to dwa środowiska, które w szczególny sposób oddziałują na dziecko. Skuteczność tego oddziaływania uwarunkowana jest wzajemnym i ścisłym współdziałaniem. Właściwa, pełna współpraca przedszkola  z rodzicami powinna prowadzić do zintegrowania działań dydaktyczno-wychowawczych.

Od chwili przekroczenia przez dziecko progu przedszkola – cel pracy pedagogicznej przedszkola i cel rodziny powinien być wspólny. Z wychowawczego punktu widzenia jest pożądane, aby te dwa najważniejsze ogniwa działały wspólnie, wzajemnie się uzupełniając. Tylko wtedy istnieje szansa uformowania dobrego, mądrego i wrażliwego, młodego człowieka.

W naszym przedszkolu traktujemy Rodziców jako swoich partnerów i razem z nimi współdecydujemy o kierunkach pracy przedszkola. Możemy się pochwalić dobrze zorganizowaną współpracą z rodzicami, która stanowi jeden z wyznaczników wzorowej jakości przedszkola. Organizujemy szeroki wachlarz form współpracy z Rodzicami, który zgodnie z bieżącymi potrzebami stale modyfikujemy i poszerzamy.

Do najczęściej stosowanych form współpracy ze środowiskiem rodzinnym wychowanków należą:

 • konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielem, logopedą,
 • zebrania ogólne,
 • zajęcia otwarte,
 • spotkania integracyjne,
 • imprezy i uroczystości przedszkolne,
 • kącik dla Rodziców,
 • wystawki prac dzieci,
 • Pikniki rodzinne.

Więcej informacji o współpracy rodziców z przedszkolem znajdziecie Państwo w Statucie.

PRAWA DZIECKA

Janusz Korczak

Niech się wreszcie każdy dowie
I rozpowie w świecie całym,
Że dziecko to także człowiek,
Tyle, że jeszcze mały.
Dlatego ludzie uczeni,
Którym za to należą się brawa,
Chcąc wielu dzieci los odmienić,
Stworzyli dla Was mądre prawa.
Więc je na co dzień i od święta
Spróbujcie dobrze zapamiętać.
Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego,
A szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego.
Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi,
I mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić.
Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać,
I każdego mogę zawsze na ratunek wzywać.
Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami,
Nikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami.
Nikt nie może moich listów czytać bez pytania,
Mam tez prawo do tajemnic i własnego zdania.
Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa,
A gdy różnię się od innych, to jest moja sprawa.
Tak się tu w wiersze poukładały
Prawa dla dzieci na całym świecie,
Byście w potrzebie z nich korzystały
Najlepiej, jak umiecie.

DEKALOG  DLA  RODZICÓW  I  WYCHOWAWCÓW
 1. Nie upokarzaj dziecka: bo ono, tak jak Ty, ma silne poczucie własnej godności.
 2. Staraj się nie stosować takich metod, których sam w dzieciństwie nie akceptowałeś.
 3. Pozwalaj dziecku dokonywać wyboru w miarę możliwości jak najczęściej.
 4. Jeżeli zachowałeś się wobec dziecka niewłaściwie, przeproś je i wytłumacz się. Nie bój się utraty autorytetu, dziecko i tak wie kiedy popełniasz błędy.
 5. Nigdy nie mów źle o dziecku, w szczególności w obecności  innych osób.
 6. Nie mów „zrobisz to, bo ja tak chcę” –  jeżeli musisz czegoś zabronić, zawsze to uzasadnij.
 7. Jeśli wydajesz polecenia dziecku, staraj się nie stać nad nim i mówić  „z  góry swego autorytetu”.
 8. Nie musisz być za wszelką cenę konsekwentny. I nie musisz być w zgodzie z innym dorosłym przeciwko dziecku, jeżeli wiesz, że on nie miał racji.
 9. Gdy nie wiesz,  jak postąpić, pomyśl, jak Ty poczułbyś się, będąc dzieckiem .
 10. Staraj się być czasem adwokatem własnego dziecka .
Dostępności