Przedszkole Miejskie nr 2 Niezapominajka 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Zamkowa Wola 5 Pn-Pt: 6:30 - 17:30 46 814 47 34 niezapominajka@przedszkole2rawa.pl

O nas

Przedszkole Miejskie nr 2 w Rawie Mazowieckiej

          Powstało w okresie powojennym w latach 1946-48. Mieściło się w budynku dawniej użytkowanym jako obiekt mieszkalny. Początkowo było to przedszkole dwuoddziałowe z zapleczem sanitarno – kuchennym. Ze względu na budowę nowego osiedla mieszkaniowego potrzeby z każdym rokiem były coraz większe, podjęto więc decyzję rozbudowy istniejącego przedszkola.

          Obecnie w placówce znajduje się siedem oddziałów do których uczęszczać może 175 dzieci. Sale przedszkolne są wielofunkcyjne, widne, bezpieczne, dobrze wyposażone i estetyczne, dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym. Każda grupa ma swoją salę nawiązującą dekoracjami do nazwy grupy. W naszym przedszkolu mamy następujące grupy: Krasnoludki i Żabki – trzylatki, Pajacyki i Motylki – czterolatki, Słoneczka, Pszczółki i Biedronki – pięciolatki. 

          Wszystkie pomieszczenia, z których korzystają nasi wychowankowie sprzyjają ich dobremu samopoczuciu. Nic w ich urządzeniu nie jest sprawą przypadku i nic nie ogranicza swobody dzieci. Sale służą do zabawy, pracy, odpoczynku i jako jadalnie. Aby pomieszczenia te były atrakcyjne dla dzieci zorganizowano kąciki zainteresowań: kącik przyrodniczy, czytelniczy, kącik lalek, klocków, samochodów, fryzjerski, techniczny, regionalny, muzyczny, plastyczny. Warunki lokalowe oraz systematycznie wzbogacane wyposażenie dydaktyczne sprzyjają rozwojowi dzieci i pozwalają realizować koncepcję przedszkola.

          Przedszkole posiada nowocześnie zagospodarowany teren zieleni z piękną roślinnością (inwestycja dokonana w 2011r.) o ogólnej powierzchni 2.901m2, na której znajduje się plac zabaw wyposażony w sprzęt sportowy i rekreacyjny dla dzieci i mini amfiteatr.

     W czerwcu 2013 roku odbyła się Uroczystość Nadania Imienia naszej placówce. Od tego czasu nazywamy się Przedszkole Miejskie nr 2 „Niezapominajka”. Tak wygląda nasze logo:

Logoniezapominajki
     A oto nasz nowy hymn (na melodię piosenki: „Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina”):

Gdy wstanę, gdy wstanę
A słoneczko mocno świeci.
To biegnę, to biegnę
Tak jak wszystkie inne dzieci.

Ref. Niezapominajka
to jedna rodzinka,
mały czy duży,
chłopczyk czy dziewczynka.
Hej, hej uczmy się
Hej, hej bawmy się. x2

W przedszkolu, w przedszkolu
gdy się tylko rozbierzemy.
To zaraz, to zaraz
do swej sali pobiegniemy.

Ref. Niezapominajka
to jedna rodzinka…

Tam lale, tam w wózku
kiedy chcesz możesz się bawić.
A potem swej mamie,
możesz wszystko to wyjawić.

Ref. Niezapominajka
to jedna rodzinka…

W przedszkolu, w przedszkolu,
bardzo szybko mija czas.
Tańczymy, śpiewamy,
więc i Ty się z nami baw.

Ref. Niezapominajka
to jedna rodzinka… x4
Hej, hej uczmy się
Hej, hej bawmy się. x2

       Dzieci z naszego przedszkola są świadome przynależności narodowej poprzez ukierunkowane działania wychowawczo-dydaktyczne. Znają tradycje, zwyczaje i sztukę ludową naszego regionu, która jest częścią historii i kultury narodowej. Odczuwają wspólnotę z innymi narodami, poprzez znajomość ich historii, kultury i obyczajów. Czują się zintegrowanymi i pełnowartościowymi mieszkańcami Europy i Świata. Stwarzamy sytuacje wychowawcze, które uczą tolerancji, przynależności narodowej, odpowiedzialności, szacunku dla innych, umiejętności wyrażania własnej emocji i twórczego działania. Wykorzystujemy w tym celu nowatorskie metody i formy pracy. Poprzez zabawę, małe formy teatralne, żywy kontakt ze sztuką, działalność plastyczno-techniczną, spotkania z ludźmi świata kultury oraz przedstawicielami różnorodnych grup zawodowych rozwijamy zainteresowania wychowanków.

          Nasze przedszkole zgodnie z koncepcją przedszkola rozwija zdolności i zainteresowania dzieci zapewniając im właściwą atmosferę oraz szeroką ofertę edukacyjną w zakresie stosowanych metod i form pracy oraz zajęć dodatkowych prowadzonych w oparciu o własne programy. Wszystkie dzieci w ramach podstawy programowej uczestniczą w zajęciach rytmiczno-umuzykalniających z akompaniamentem i zajęciach języka angielskiego, mają także możliwość uczestniczenia w religii.

          Nasi wychowankowie mają możliwość uczenia i rozwijania się poprzez udział w różnych programach i projektach (Akademia Zdrowego Przedszkolaka, Kubusiowi Przyjaciele Natury, Akademia Aquafresh, Buliba, Mapa Talentów), akcjach charytatywnych (Góra Grosza, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Szlachetna Paczka), w różnorodnych konkursach (plastycznych, muzycznych, recytatorskich) spotkaniach, wycieczkach oraz licznych uroczystościach i imprezach organizowanych w środowisku przedszkolnym i lokalnym.

          Nauczyciele pracujący w naszej placówce to wykwalifikowana kadra pedagogiczna, sukcesywnie podnosząca swoje kwalifikacje. Dzieci pod okiem kompetentnych nauczycieli stosujących aktywne metody pracy rozwijają swoje zainteresowania, aktywność poznawczą i twórczą, poszerzają swoją wiedzę i kształtują umiejętności i postawy, poznają swoje prawa i obowiązki, czują się bezpiecznie przebywając w życzliwej i dobrej atmosferze.

          Absolwenci naszego przedszkola to dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne, bardzo dobrze przygotowane do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji. Znając siebie i swoje możliwości, akceptują odrębność innych, potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązują problemy, dążą do osiągnięcia sukcesu i radzą sobie z porażkami. 

          Przedszkole „Niezapominajka” zapewnia miłą i rodzinną atmosferę i tak jak mówi nasza nazwa nasi wychowankowie „nie zapominają” o nas, odwiedzają swoje panie, a po latach wracają już jako rodzice nowych przedszkolaków.

          Placówka cieszy się dobrą opinią w środowisku lokalnym, o czym świadczy duża liczba kandydatów podczas rekrutacji. Ponadto nasze przedszkole kilkakrotnie wygrało plebiscyt na “Najfajniejsze przedszkole w powiecie rawskim”.

Dostępności