Przedszkole Miejskie nr 2 Niezapominajka 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Zamkowa Wola 5 Pn-Pt: 6:30 - 17:30 46 814 47 34 niezapominajka@przedszkole2rawa.pl

Oferta przedszkolna

          Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący. Przedszkole pracuje w godzinach od 6.30 do 17.30 w dni robocze od poniedziałku do piątku.

          Do “Niezapominajki” przyjmujemy dzieci od 3 do 6 roku życia (w szczególnie uzasadnionych przypadkach także dzieci, które ukończyły 2,5 roku). Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej przez Ministra Edukacji Narodowej.

         Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej w naszej placówce ustala się w godzinach od 7.30 do 12.30.

          Przedszkole udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Prowadzone są zajęcia logopedyczne po dokonanej diagnozie dziecka, zajęcia terapeutyczno-logopedyczne, zajęcia z psychologiem, terapia SI i zajęcia rozwijające uzdolnienia.

         Przedszkole organizuje także zajęcia dodatkowe takie jak: rytmika, język angielski i religia. W placówce funkcjonuje także kółko plastyczne, szachowe i kółko taneczne: “Niezapominajki” (więcej informacji o kółku tanecznym znajdziecie Państwo TUTAJ). 

        W godzinach rannych odbywają się zabawy zajęcia indywidualne w małych grupach o charakterze organizacyjnym, porządkowym, kompensacyjno-korekcyjnym w zależności od potrzeb dzieci. Po śniadaniu odbywają się zajęcia dydaktyczne realizowane w oparciu o podstawę programową. W południe młodsze dzieci odpoczywają na leżakach, a starsze wychodzą do ogrodu przedszkolnego i na spacery.   

Misja przedszkola

W naszym przedszkolu:

 • Dostarczamy dzieciom miłych wspomnień na całe życie.
 • Szanujemy i przestrzegamy prawa dziecka.
 • Każde dziecko jest dla nas ważne, kochane, traktowane indywidualnie i podmiotowo.
 • Pomagamy dzieciom w pozytywnym postrzeganiu siebie i rozumieniu swoich uczuć.
 • Prowadzimy edukację proekologiczną i prozdrowotną, wyrabiamy u dzieci nawykihigieniczne, zdrowotne, ekologiczne.
 • Jesteśmy otwarci na propozycje i współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
 • Służymy pomocą w razie trudności wychowawczych.
 • Przywiązujemy dużą wagę do świąt rodzinnych, poznajemy i kultywujemy tradycje z rożnych regionów naszego kraju.
 • Zapewniamy potrzebę swobodnej i bezpiecznej zabawy.
 • Organizujemy różnorodne i atrakcyjne zajęcia: wycieczki, wyjazdy do kina i teatrów, pikniki, spotkania z ciekawymi ludźmi, uroczystości przedszkolne.
 • Prowadzimy działania mające na celu wyrównanie szans edukacyjnych wszystkich dzieci.
 • Zapewniamy wszechstronny rozwój każdego dziecka.

 

Tradycje przedszkolne

Przedszkole ma własne tradycje, co podkreśla jego odrębność i specyfikę. Placówka ma swój kalendarz imprez i wydarzeń:

 • akcja ,, Sprzątanie świata”,
 • Dzień Przedszkolaka, 
 • Dzień Chłopca,
 • Święto Pieczonego Ziemniaka,
 • Pasowanie na Przedszkolaka,
 • Święto Niepodległości,
 • Święto Pluszowego Misia,
 • Mikołajki,
 • wspólne kolędowanie,
 • Spotkanie Wigilijne, jasełka,
 • Bal karnawałowy,
 • Dzień Babci i Dziadka,
 • Święto Wiosny,
 • Dzień Dziewczynek,
 • Dzień Ziemi,
 • Święto Niezapominajki,
 • Dzień Mamy i Taty,
 • Dzień Dziecka,
 • pożegnanie 5-latków.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent Przedszkola:

 • jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych,

 • ma dobrze rozwinięte procesy poznawcze,

 • potrafi współdziałać w zespole,

 • jest zainteresowany nauką i literaturą,

 • jest samodzielny,

 • jest aktywny w podejmowaniu działań,

 • lubi działania twórcze,

 • jest wrażliwy estetycznie,

 • akceptuje zdrowy styl życia,

 • ma bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym,

 • cechuje się gotowością do działania na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego,

 • czuje się Polakiem i Europejczykiem.

Dostępności