Przedszkole Miejskie nr 2 Niezapominajka 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Zamkowa Wola 5 Pn-Pt: 6:30 - 17:30 46 814 47 34 niezapominajka@przedszkole2rawa.pl

Tematyka zajęć – Luty

Krąg tematyczny: Do sklepów wyruszamy, gdy zakupy zrobić mamy

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Rozwijanie orientacji przestrzennej, kształtowanie umiejętności określania kierunków, stosowania wyrażeń przyimkowych w zabawach orientacyjnych.
 • Zapoznanie dzieci z różnymi placówkami handlowymi i specyfiką zawodu sprzedawcy
 • Kształtowanie właściwych nawyków i zachowania podczas spacerów i wycieczek w miejscach publicznych (ulica, park, sklep).
 • Wspomaganie dzieci w kształtowaniu umiejętności liczenia, dodawania i odejmowania.
 • Kształtowanie umiejętności mierzenia, pomaganie dzieciom w uświadomieniu sobie stałości długości.
 • Zapoznanie dzieci z różnymi sposobami określania ciężaru.
 • Doskonalenie wymowy dzieci przez ćwiczenia fonacyjne.

  

Krąg tematyczny: Podróżować każdy może: na rowerze, na motorze

  Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Wspieranie dzieci w rozwijaniu pamięci i spostrzegawczości.
 • Umożliwienie zdobywania wiedzy na temat pojazdów i różnych sposobów podróżowania.
 • Rozwijanie mowy przez ćwiczenia artykulacyjne.
 • Wdrażanie dzieci do odpowiedzialnej, zgodnej pracy w zespołach i całej grupie
 • Uświadomienie znaczenia dokładności i estetyki podczas wykonywania prac plastyczno-konstrukcyjnych.
 • Rozwijanie umiejętności wychwytywania powtarzających się regularności, i uzupełniania i kontynuowania rytmów.
Krąg tematyczny: Zabawy zimowe

   Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Zachęcanie dzieci do aktywności fizycznej i rozwijanie ich sprawności w zakresie dużej i małej motoryki podczas zabaw na śniegu i lodzie, ćwiczeń gimnastycznych i zabaw pantomimicznych.
 • Wdrażanie dzieci do zgodnej zabawy i zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa.
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego oraz umiejętności układania i opowiadania historyjek obrazkowych.
 • Rozwijanie zdolności skupiania uwagi na drugiej osobie oraz sprawnego wykonywania poleceń nauczyciela.
 • Uwrażliwienie na piękno górskiego krajobrazu zimą, poznawanie góralskiej kultury (gwara, stroje ludowe, muzyka, taniec).
 • Kształtowanie u dzieci zdolności do podejmowania wysiłku intelektualnego w sytuacjach trudnych, a także do znoszenia porażek bez zbędnych frustracji.    
 • Kształtowanie umiejętności prawidłowego akcentowania i mówienia w sposób zrozumiały dla innych.       
Krąg tematyczny: Taki nastrój jest w teatrze, że zachwycam się, gdy patrzę
 • Wprowadzanie dzieci w świat sztuki teatralnej, umożliwienie zdobywania wiedzy i wzbogacenia słownictwa w tym zakresie.
 • Rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej.
 • Doskonalenie umiejętności liczenia, numerowania i prawidłowego posługiwania się liczebnikami porządkowymi
 • Rozwijanie sprawności manualnej.
 • Zachęcanie do uczestnictwa w zabawach teatralnych, dramowych i pantomimicznych.
 • Doskonalenie umiejętności tworzenia dłuższych wypowiedzi ustnych, poprawnych logicznie, gramatycznie i składniowo.
 • Rozwijanie zdolności analizy i syntezy słuchowej.
Wiersz “Lecimy samolotem”
– wyliczanka autor: K. Skarfiriak

Dziś lecimy samolotem,
ale kto będzie pilotem?
Może Ty, może ja?
już zaczyna się ta gra.
Jeden, dwa i trzy i cztery,
pilot musi siąść za stery.
Pięć i sześć, siedem, osiem,
nie mów że jesteś nie w sosie.
Dziewięć, dziesięć – już jest czas,
abyś Ty dziś zawiózł nas.

Piosenka “Śniegowy bałwanek”

Wielka radość dla dzieciarni
wziąć marchewkę ze spiżarni,
węgiel czarny, stary garnek mama da.
Będzie awantura przykra
bo dozorcy miotła znikła,
tylko dzieci dobrze wiedzą, kto ją ma
Ref. Ulepimy bałwana, śniegowego bałwana,
czekaliśmy tu na niego cały rok.
Ulepimy bałwana, śniegowego bałwana,
tak ulepić to potrafi mało kto.

Stoi bałwan osowiały,
w głowę gniecie garnek mały,
miotłę trzyma poczciwina, cały dzień.
Chciałby tak, jak wszystkie dzieci
bałwankowe kule lepić,
z kolegami na podwórzu bawić się

Ref. Ulepimy bałwana, śniegowego bałwana…

Dostępności