Przedszkole Miejskie nr 2 Niezapominajka 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Zamkowa Wola 5 Pn-Pt: 6:30 - 17:30 46 814 47 34 niezapominajka@przedszkole2rawa.pl

Tematyka zajęć – Marzec

Czy to siostra, czy to brat kolorowy z nimi świat
Wiosna zaraz tu przybędzie, kolorowo będzie wszędzie
Słychać śpiew wśród drzew i chmur- to artystów ptasich chór
Szybko biegnie każdy dzień, rosnę szybko, dużo wiee
Krąg tematyczny: Do sklepów wyruszamy, gdy zakupy zrobić mamy

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Rozwijanie orientacji przestrzennej, kształtowanie umiejętności określania kierunków, stosowania wyrażeń przyimkowych w zabawach orientacyjnych.

 • Zapoznanie dzieci z różnymi placówkami handlowymi i specyfiką zawodu sprzedawcy

 • Kształtowanie właściwych nawyków i zachowania podczas spacerów i wycieczek w miejscach publicznych (ulica, park, sklep).

 • Wspomaganie dzieci w kształtowaniu umiejętności liczenia, dodawania i odejmowania.

 • Kształtowanie umiejętności mierzenia, pomaganie dzieciom w uświadomieniu sobie stałości długości.

 • Zapoznanie dzieci z różnymi sposobami określania ciężaru.

 • Doskonalenie wymowy dzieci przez ćwiczenia fonacyjne.

 Krąg tematyczny: Zabawy zimowe

   Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Zachęcanie dzieci do aktywności fizycznej i rozwijanie ich sprawności w zakresie dużej i małej motoryki podczas zabaw na śniegu i lodzie, ćwiczeń gimnastycznych i zabaw pantomimicznych.
 • Wdrażanie dzieci do zgodnej zabawy i zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa.
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego oraz umiejętności układania i opowiadania historyjek obrazkowych.
 • Rozwijanie zdolności skupiania uwagi na drugiej osobie oraz sprawnego wykonywania poleceń nauczyciela.
 • Uwrażliwienie na piękno górskiego krajobrazu zimą, poznawanie góralskiej kultury (gwara, stroje ludowe, muzyka, taniec).
 • Kształtowanie u dzieci zdolności do podejmowania wysiłku intelektualnego w sytuacjach trudnych, a także do znoszenia porażek bez zbędnych frustracji.    
 • Kształtowanie umiejętności prawidłowego akcentowania i mówienia w sposób zrozumiały dla innych
Krąg tematyczny: Podróżować każdy może: na rowerze, na motorze

  Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Wspieranie dzieci w rozwijaniu pamięci i spostrzegawczości.
 • Umożliwienie zdobywania wiedzy na temat pojazdów i różnych sposobów podróżowania.
 • Rozwijanie mowy przez ćwiczenia artykulacyjne.
 • Wdrażanie dzieci do odpowiedzialnej, zgodnej pracy w zespołach i całej grupie
 • Uświadomienie znaczenia dokładności i estetyki podczas wykonywania prac plastyczno-konstrukcyjnych.
 • Rozwijanie umiejętności wychwytywania powtarzających się regularności, i uzupełniania i kontynuowania rytmów.
Krąg tematyczny: Taki nastrój jest w teatrze, że zachwycam się, gdy patrzę
 • Wprowadzanie dzieci w świat sztuki teatralnej, umożliwienie zdobywania wiedzy i wzbogacenia słownictwa w tym zakresie.
 • Rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej.
 • Doskonalenie umiejętności liczenia, numerowania i prawidłowego posługiwania się liczebnikami porządkowymi
 • Rozwijanie sprawności manualnej.
 • Zachęcanie do uczestnictwa w zabawach teatralnych, dramowych i pantomimicznych.
 • Doskonalenie umiejętności tworzenia dłuższych wypowiedzi ustnych, poprawnych logicznie, gramatycznie i składniowo.
 • Rozwijanie zdolności analizy i syntezy słuchowej.
 
“Życzenia dla Babci i dziadka”(wiersz)

Babciu, Dziadku coś Wam dam,
jedno serce, które mam.
A w tym sercu róży kwiat.
Babciu, Dziadku żyj sto lat.

“Święto Babci i Dziadka” (wiersz)

Babcia z Dziadkiem dziś świętują
wszystkie dzieci więc pracują.
Zetrą kurze w każdym kątku,
przypilnują dziś porządku.
W kuchni błyszczą już talerze.
Wnusia Babci bluzkę pierze.
Wnusio już podaje kapcie.
Bardzo kocha swoją babcię.
Dzisiaj wszystkie smutki precz.
Święto Dziadków ważna rzecz.

“Droga Babciu, drogi Dziadku” (piosenka)

Wyczaruję dla Babuni suknię z kropli rosy.
Szal z obłoczków, wstążkę z tęczy wplotę jej we włosy.

Ref.:Babciu, droga babciu to wszystko dla Ciebie.
Babciu, droga babciu bardzo kocham Ciebie.

Namaluję Dziadziusiowi rybek pełną rzekę.
Koszyk grzybów, działkę z domkiem, pieska na pociechę.

Ref.: Dziadku, drogi dziadku to wszystko dla Ciebie.
Dziadku, drogi dziadku bardzo kocham Ciebie.

Dostępności