Przedszkole Miejskie nr 2 Niezapominajka 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Zamkowa Wola 5 Pn-Pt: 6:30 - 17:30 46 814 47 34 przedszkolerawa@op.pl

Tematyka zajęć – Listopad

 
Mały człowiek czy też duży, dobrze, gdy pomocą służy

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Uwrażliwienie na potrzeby innych i kształtowanie postawy niesienia pomocy potrzebującym;
Rozwijanie umiejętności dostrzegania zdolności i umiejętności u siebie i innych (budowanie poczucia własnej wartości);
Kształtowanie zdolności świadomego poruszania się w przestrzeni oraz ustalania położenia przedmiotów względem siebie i innych;
Rozwijanie słuchu fonematycznego

Hula, psoci, hałasuje, to jesienny wiatr figluje

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Doskonalenie percepcji słuchowej i poczucia rytmu;
Wspomaganie prawidłowego rozwoju aparatu artykulacyjnego przez aktywny udział w ćwiczeniach oddechowych;
Uświadomienie konieczności planowania i dokładnego wykonywania prac konstrukcyjno-plastycznych;
Zachęcanie do zabaw ruchowych i rozwijanie sprawności fizycznej.

   Parasole czas wyciągać, jesień w pełni, deszcz nadciąga

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Wspieranie dzieci we wzbogacaniu słownictwa oraz formułowaniu poprawnych gramatycznie i stylistycznie wypowiedzi (zwrócenie uwagi na rozwijanie umiejętności poprawnego wypowiadania się w czasie przeszłym i przyszłym);
Usprawnianie narządów artykulacyjnych, ćwiczenia poprawnej artykulacji;
Zapoznanie z różnymi stanami skupienia wody;

Wszyscy razem się bawimy, wszystkie strachy przegonimy

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Rozwijanie umiejętności formułowania wypowiedzi na temat wysłuchanego utworu (zachęcanie do podejmowania prób oceny postaw bohaterów i uzasadniania swojej oceny);
Rozwijanie umiejętności matematycznych w konstruowaniu gier planszowych (wdrażanie dzieci do współzawodnictwa i zasad fair play);
Rozwijanie zdolności skupiania uwagi, uważnego słuchania i obserwowania;

Dostępności