kids read

Przedszkolaki poznają Zieloną Krainę Niezapominajki

Od początku września przedszkolaki z Niezapominajki zapoznawały się z naszą Zieloną Krainą. Dzieci pomagały w oznakowaniu metryczkami roślin, pielęgnowały je i dosadzały nowe. Przedszkolaki obserwowały pogodę i dokonywały pomiarów w stacji meteorologicznej, wielozmysłowo badały materiał przyrodniczy znajdujący się na ścieżce sensorycznej.

Na punkcie odbyła się akcja Sprzątanie Świata i szereg zajęć dotyczących segregowania śmieci.

Rodzice poznają Zieloną Krainę Niezapominajki

Podczas zebrań organizacyjnych rodzice dzieci z naszego przedszkola poinformowani zostali o dotacji WFOŚiGW na utworzenie punktu dydaktycznego: Zielona Kraina". Rodzice sami mogli obejrzeć punkt dydaktyczny i wyrazili chęć pomocy w tworzenie i dbanie o Zieloną Krainę, za co serdecznie dziękujemy.

Zielona Kraina Niezapominajki

Nasze przedszkole jest laureatem Konkursu: "Nasze Ekologiczne Pracownie" organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Dzięki dotacji, jaką otrzymamy od Funduszu utworzony został przy Niezapominajce ogród dydaktyczny pod nazwą: "Zielona Kraina".

Poniżej przedstawiamy Państwu naszą Zieloną Krainę Niezapominajki. Więcej informacji na temat projektu i jego realizacji można uzyskać w zakładce Projekt WFOŚiGW

Galeria