rainbow

          Nasze Przedszkole podtrzymuje dziedzictwo kulturowe oraz pielęgnuje wartości językowe, kształtujemy u wychowanków postawy proekologiczne i prozdrowotne. Świadczą o tym ogólnopolskie akcje w których bierzemy udział:

          Uczymy dzieci wrażliwości na los drugiego człowieka poprzez udział w akcjach charytatywnych takich jak: