rainbow

            Kadra pedagogiczna naszego przedszkola to zespół wykształconych nauczycieli wychowania przedszkolnego, to osoby z sercem i pasją, dzięki czemu osiągają doskonałe efekty w pracy dydaktyczno-wychowawczej w zakresie rozwijania potencjalnych możliwości i predyspozycji dziecka. Gruntowne wykształcenie naszych pedagogów oraz wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi gwarantują dostęp do nauki na wysokim poziomie. Empatia, pomysłowość i zmysł artystyczny naszych nauczycieli pozwalają dzieciom uczyć się w twórczej i beztroskiej atmosferze.

          Staramy dobierać taki zespół, aby kwalifikacje, przygotowanie merytoryczne, zasady wychowawcze były spójne dla nas wszystkich jako grupy ludzi, pedagogów kreujących poniekąd dziecięcą osobowość. Staramy się, by dzieci pędziły do nas z radością i sympatią, a na widok pani czy też cioci pełnej pomysłów i ciepła, buzie śmiały się od ucha do ucha.

 

Nasi nauczyciele:

 • Bożena Paterka – Dyrektor – Nauczyciel dyplomowany
 • Anna Rosińska – Z-ca dyrektora - Nauczyciel dyplomowany
 • Barbara Kosińska - Nauczyciel dyplomowany
 • Elżbieta Kaśkiewicz - Nauczyciel dyplomowany
 • Monika Cichocka - Nauczyciel dyplomowany
 • Monika Szeląg - Nauczyciel dyplomowany
 • Halina Kłos - Nauczyciel dyplomowany
 • Irena Ziernik - Nauczyciel dyplomowany
 • Dorota Sawicka - Nauczyciel dyplomowany
 • Ewa Okowiak - Nauczyciel dyplomowany
 • Magdalena Nowakowska - Nauczyciel dyplomowany
 • Bożena Ciszewska - Nauczyciel dyplomowany
 • Milena Woźniak - Nauczyciel mianowany
 • Zofia Krakowiak - Nauczyciel dyplomowany
 • Magdalena Dylewska - Nauczyciel kontraktowy
 • Anna Gos - Nauczyciel kontraktowy
 • Natalia Tomaszewska - Nauczyciel kontraktowy
 • Iwona Stępowska - Nauczyciel kontraktowy
 • Aneta Miśkiewicz – religia
 • Ewa Ułasiewicz - logopeda
 • Joanna Wodzińska - język angielski

 

Pracownicy administracyjno – obsługowi:

 • Elżbieta Bilska – intendent
 • Elżbieta Adamczyk – magazynier
 • Ewa Szulczyk – kucharka
 • Bożena Batorek – pomoc kucharki
 • Iwona Kaczyńska – pomoc kucharki
 • Grażyna Blando - woźna oddziałowa
 • Grażyna Kowara – woźna oddziałowa
 • Alicja Jakubowska – woźna oddziałowa
 • Donata Zawadzka – woźna oddziałowa
 • Renata Sadowska – woźna oddziałowa
 • Donata Galach – woźna oddziałowa
 • Monika Kowalczyk – woźna oddziałowa
 • Jarosław Kaśkiewicz – dozorca
 • Marzena Błaszczyk – główna księgowa
 • Halina Sowik - pielęgniarka