rainbow

Kochani Rodzice jeszcze raz serdecznie dziękujemy, że otworzyliście swoje serca i portfele dla potrzebujących. Dzięki Waszej pomocy udało nam się zebrać:

 • na Szlachetną Paczkę- oprócz produktów spożywczych, środków czystości, ubrań i zabawek zebrano jeszcze 620 zł (za te pieniądze zakupiono odkurzacz, pampersy, ubrania, zabawki, a resztę przekazano rodzinie na zakup obuwia),
 • na akcję Góra grosza- zebrano 152 zł,
 • na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy- zebrano 404,67 zł.

W naszej placówce zakończyła się już rekrutacja dzieci na nowy rok szkolny 2013/2014.

Listy dzieci, które zostały przyjęte wywieszone są przy wejściu do przedszkola.

Poniżej przypominamy harmonogram, według którego prowadzony był nabór dzieci do przedszkola:

 • od 15 lutego do 20 lutego – wywieszamnie w przedszkolach informacji dla Rodziców (Prawnych Opiekunów) o naborze do przedszkola, podanie informacji na stronach internetowych przedszkola (jeśli przedszkole posiada stronę internetową) i Urzędu Miasta w Rawie Mazowieckiej,
 • od 21 lutego do 31 marca – wydawanie i przyjmowanie „kart zgłoszenia dziecka do przedszkola”
 • do 15 kwietnia – rozpatrywanie złożonych kart przez Komisję Rekrutacyjną,
 • do 20 kwietnia – wywieszanie list dzieci przyjętych do przedszkola, rozpatrywanie odwołań rodziców dzieci nie przyjętych do przedszkola,
 • od 20 sierpnia do 31 sierpnia – Rodzice (Prawni Opiekunowie) dziecka są zobowiązani do zawarcia „Umowy w sprawie korzystania z publicznego przedszkola”

Zapraszamy dzieci i rodziców do udziału w wewnątrzprzedszkolnym konkursie plastycznym: „Moja nazwa grupy to…”.

Konkurs ten zorganizowany jest z okazji zbliżającej się do Uroczystości Nadania Imienia naszej placówce.

Cele konkursu:

 • kształtowanie przynależności do społecznej i przedszkolnej,
 • utożsamienie się z nową nazwą swojej grupy,
 • rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych,
 • wzmacnianie wiary we własne możliwości,
 • rozbudzanie fantazji i wyobraźni twórczej,
 • rozwijanie zainteresować różnymi technikami plastycznymi.

Regulamin konkursu

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 2.
 2. Prace mogą być wykonane przy wykorzystaniu dowolnej techniki plastycznej (malarstwo, wydzieranka, forma przestrzenna itp.).
 3. Interpretacja tematu jest całkowicie dowolna, a inspiracją powinien być temat przewodni konkursu.
 4. Prace konkursowe mogą być dowolnego formatu, przygotowane pod okiem nauczyciela lub rodziców.
 5. Prace powinny być podpisane: imieniem i nazwiskiem dziecka oraz numerem grupy do której dziecko uczęszcza.
 6. Prace należy składać do 26.04.2013 r., po tym terminie prac nie przyjmujemy.
 7. Prace należy składać u wychowawców grup albo u osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie konkursu: Barbary Kosińskiej lub Zofii Krakowiak.
 8. Jury powołane przez organizatora będzie brał pod uwagę: samodzielność, pomysłowość, kreatywność oraz estetykę wykonanej pracy.
 9. Najciekawsze prace będą nagrodzone.
 10. Termin rozstrzygnięcia konkursu 30.04.2013 r.
 11. Wszystkie prace biorące udział w konkursie będą wywieszone na stronie internetowej przedszkola i na wystawkach w przedszkolu.

Zapraszamy do udziału w konkursie.

Dnia 9 maja 2013 od godziny 12.30 w naszym przedszkolu będzie pełnić dyżur pani psycholog Justyna Trzcińska- Kuchta. Rodzice, którzy chcą skorzystać z konsultacji proszeni są o zgłaszanie się do wychowawców grup.

Dnia 14 czerwca odbyło się uroczyste nadanie nazwy „Niezapominajka” naszemu Przedszkolu. Była to piękna i wzruszająca uroczystość na którą przybyło wielu gości. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tej uroczystości.

Poniżej z dumą prezentujemy nowy hymn naszego Przedszkola:

Gdy wstanę, gdy wstanę
A słoneczko mocno świeci
To biegnę, to biegnę
Tak jak wszystkie inne dzieci.

Ref. Niezapominajka to jedna rodzinka,
mały czy duży, chłopczyk czy dziewczynka
Hej, hej bawmy się
Hej, hej uczmy się. x2

W przedszkolu, w przedszkolu
gdy się tylko rozbierzemy.
To zaraz, to zaraz
do swej sali pobiegniemy.

Ref. Niezapominajka to jedna rodzinka…

W przedszkolu, w przedszkolu
bardzo szybko mija czas.
Tańczymy, śpiewamy
więc i Ty się z nami baw.

Ref. Niezapominajka to jedna rodzinka…

Serdecznie zapraszamy nowoprzyjęte dzieci trzylenie wraz z rodzicami na spotkanie adaptacyjne, które odbędzie się 30 sierpnia (piątek) w godzina 10.00 – 12.00.

Wychowawczynie Krasnoludków i Żabek

KOCHANI RODZICE!

Nasze przedszkole zostało po raz drugi włączone do ogólnopolskiej akcji SZLACHETNA PACZKA organizowanej także na terenie naszego miasta. Po przeczytaniu opisów rodzin wybraliśmy jedną z nich. W związku z tym, będziemy zbierać dobrowolne datki pieniężne oraz różnego rodzaju produkty dla wybranej przez nas rodziny. Lista produktów, które można przynieść do przedszkola oraz opis rodziny znajdują się u wychowawczyń i w kącikach informacyjnych dla rodziców. Akcja będzie trwała od 18.XI.2013 do 06.XII.20103.

Chcesz pomóc rodzinie, która z niezawinionych przyczyn znalazła się w trudnej sytuacji – pomóż przygotować paczkę odpowiadającą jej potrzebom!

GÓRA GROSZA

Zapraszamy wszystkich naszych Przedszkolaków i ich Rodziców do wzięcia udziału w XIV Edycji Ogólnopolskiej Akcji GÓRA GROSZA. Mamy nadzieję, że i w tym roku przyłączycie się do akcji i razem uzbieramy Górę Grosza.

Akcja będzie trwała od 28.XI.2013 do 06.XII.2013 roku. W tych dniach będziemy zbierać monety od 1 grosza do 5 złotych.

Pokażmy również i w tym roku, że nasze Przedszkole jest placówką, której wychowankowie są wrażliwi i nieobojętni na los innych. Jeden grosz znaczy niewiele, ale cała góra jest w stanie pomóc wielu dzieciom.

Więcej informacji na temat akcji znajdziecie Państwo na stronach:

 

 

Rekrutacja do przedszkoli miejskich w Rawie Mazowieckiej na rok szkolny 2014/2015

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji – rodzice składają jedynie deklarację dotyczącą dalszego uczęszczania dziecka do danego przedszkola. Deklaracje te zostaną przekazane rodzicom przez nauczycieli w poszczególnych grupach i należy je złożyć do 20 lutego 2014r. Rodzice muszą natomiast pamiętać o podpisaniu umowy na kolejny rok szkolny w sierpniu 2014r.

Termin postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów oraz postępowania uzupełniającego

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2014/2015 prowadzone będzie w okresie od 17 lutego do 25 kwietnia 2014 r. i zostanie podzielone na następujące etapy:

 • Termin składania dokumentów o przyjęcie do wybranego przedszkola miejskiego: 21 luty – 31 marca 2014 r.
 • Rozpatrywanie złożonych wniosków przez Komisję Rekrutacyjną – do 15 kwietnia 2014 r.
 • Wywieszenie list dzieci przyjętych do przedszkola - 16 kwietnia 2014 r.
 • Postępowanie uzupełniające – rozpatrywanie odwołań rodziców dzieci nie przyjętych do przedszkola – do 25 kwietnia 2014 r.

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola oraz druki niezbędnych oświadczeń będzie można pobrać w przedszkolu w pokoju intendentki lub ze strony internetowej przedszkola. W związku ze zmianami Ustawy o systemie oświaty dotyczącymi rekrutacji do przedszkoli trwają prace nad przygotowaniem regulaminu rekrutacji na rok szkolny 2014/2015.

Druki oświadczeń potrzebnych do zapisania dziecka do przedszkola znajdziecie Państwo

w dokumentach.

Zapraszamy do odwiedzenia galerii i obejrzenia nowych zdjęć obrazujących życie naszego przedszkola. Wśród nowych zdjęć znajdują się między innymi:

 • Obchody Światowego Dnia Pluszowego Misia,
 • Wizyta Świętego Mikołaja,
 • Wspólne kolędowanie przedszkolaków,
 • Zajęcia otwarte w grupie Krasnoludków: Wspólne wykonanie ozdób choinkowych,
 • Przedszkolny Bal Karnawałowy,
 • Dzień Babci i Dziadka w grupie Krasnoludków.

Zapraszamy