rainbow

  Szanowni Rodzice

         Poniżej przedstawiamy opracowane procedury organizacji pobytu w przedszkolu w związku z Covid-19. Procedury te są zgodne z wytycznymi GIS i zostały pozytywnie zaopiniowane przez PSSE w Rawie Mazowieckiej. Będą one obowiązywały od momentu otwarcia przedszkola, o którym zadecyduje Burmistrz Piotr Irla.

 Bardzo prosimy o zapoznanie się z tymi procedurami. Oto one:

 Dyrektor Przedszkola Bożena Paterka

  Szanowni Rodzice

         Informuję, iż Przedszkole Miejskie nr 2 "Niezapominajka" nie rozpocznie działalności od 18.05.2020 r., (poniżej komunikat Burmistrza Miasta). O dalszych decyzjach będziemy Państwa informować.

KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA

w sprawie przedłużenia zamknięcia żłobka miejskiego oraz placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rawa Mazowiecka

Informuję, że ze względu na trwającą pandemię COVID-19, działalność:

- Żłobka Miejskiego z Oddziałami Integracyjnymi „Tuptuś” w Rawie Mazowieckiej;

- przedszkoli miejskich, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rawa Mazowiecka

- oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rawa Mazowiecka

pozostaje zawieszona do 24 maja 2020 r.

          Decyzja jest podyktowana troską o bezpieczeństwo zarówno najmłodszych mieszkańców naszego miasta, jak również osób sprawujących nad nimi opiekę w żłobku oraz placówkach oświatowych na terenie Rawy Mazowieckiej.

         W naszych placówkach trwają działania organizacyjne, które mają na celu zapewnienie dzieciom maksymalnego bezpieczeństwa. Placówki są w stałym kontakcie z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną, z którą uzgadniane są zasady bezpiecznego ich otwarcia i działania.

          Województwo łódzkie należy do 5 regionów w kraju o największej liczbie zachorowań na COVID-19. Ponadto sąsiaduje z województwami, w których mieszka najwięcej osób zarażonych koronawirusem, tj. z województwem śląskim, mazowieckim i wielkopolskim. Mając powyższe na uwadze informuję, że dalsze decyzje odnośnie do otwarcia rawskich placówek oświatowych będą podejmowane w oparciu o oficjalne komunikaty dotyczące sytuacji epidemicznej w Rawie Mazowieckiej i w kraju oraz o informacje o znoszeniu kolejnych obostrzeń w naszym codziennym funkcjonowaniu. 

 Dyrektor Przedszkola Bożena Paterka

NIEZAPOMINAJKA OBCHODZI DZISIAJ SWOJE ŚWIĘTO

          Nasze przedszkolaki nie zapomniały o Niezapominajce. Dzieci wspólnie z rodzicami przygotowały Niezapominajce laurki, które możecie oglądać w galerii.

          Dzieci z grupy Pszczółek przygotowały specjalna niespodziankę. Zobaczcie sami:

Zapraszamy do oglądania

          15 maja w piątek obchodzimy Dzień Polskiej Niezapominajki i święto naszego przedszkola. W tym dniu promujemy szczególnie walory polskiej przyrody i różnorodność biologiczną, przypominamy o potrzebie jej ochrony. Dodatkowo „Niezapominajka” ma na celu zachowanie od zapomnienia ważnych chwil w życiu, osób, miejsc i sytuacji, lokalnych tradycji. Święto to zachęca nas do pamiętania o bliskich, życzliwości, do otwarcia na drugiego człowieka.

          W poprzednich latach nasze przedszkole hucznie obchodziło to święto, każda grupa przygotowywała program artystyczny związany z pięknem polskiej przyrody. W tym roku nie możemy jednak wspólnie świętować, ale chcemy abyście pamiętali nadal o Niezapominajce i o tym co symbolizuje.

          Zachęcamy Wszystkie Przedszkolaki wraz z rodzinami do wykonania "Niezapominajki" dowolną techniką - może to być rysunek, forma przestrzenna, albo możecie po prostu ubrać się w niezapominajkowe kolory, następnie zróbcie sobie zdjęcie z pracą bądź w przebraniu i przyślijcie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Na wasze zdjęcia czekamy do 16 maja 2020.

          Pokażcie proszę, że "Niezapominajka to jedna rodzinka, mały czy duży, chłopczyk czy dziewczynka..."   

Szanowni Państwo 

           Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli trwa.

Na wnioski nowych przedszkolaków czekamy od 11 maja do 12 czerwca 2020.

Zapraszamy do Niezapominajki

          Nabór do przedszkoli na terenie naszego miasta ma formę elektroniczną. W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o składanie wniosków elektronicznych za pośrednictwem aplikacji „Nabory” dostępnej na stronie: Edukacja Rawa Mazowiecka lub za pośrednictwem tego linku: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/rawamazowiecka/News 

Więcej informacji znajdziecie Państwo w Regulaminie Rekrutacji

  Szanowni Rodzice

          Poniżej zamieszczam informację ze strony Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka dotyczącą przewidywanego terminu otwarcia przedszkoli i innych instytucji. 
           "Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, Burmistrz Piotr Irla odbył dziś (4 maja) spotkania z dyrektorami rawskich placówek oświatowych oraz kultury. Szczegółowo przeanalizowano sytuację każdej z jednostek, skonfrontowano ją z wytycznymi ministerstw i GISu, zapoznano się także z aktualną sytuacją epidemiczną w mieście.

          Na tej podstawie burmistrz wskazał daty możliwego otwarcia placówek. I tak:
- 18 maja: otwarcie żłobka, przedszkoli i klas przedszkolnych w szkołach podstawowych;
- 11 maja: otwarcie miejskiej biblioteki i rawskiego muzeum. 
         
          Do tego czasu dyrektorzy placówek opracują dokładne procedury pobytu dzieci i opieki nad nimi w naszych obiektach oraz zasady korzystania z biblioteki i muzeum. Będziemy o nich informować i przekazywać Państwu zasady reżimu sanitarnego,wdrożonego przez daną jednostkę. Podane daty mogą ulec zmianie, jeśli sytuacja epidemiczna w mieście ulegnie w sposób istotny pogorszeniu. 
         
          W przypadku żłobka i przedszkoli pierwszeństwo opieki - tak jak mówią wytyczne ministerialne - będą miały dzieci rodziców, którzy z racji wykonywanego zawodu znajdują się na pierwszej linii walki z epidemią. Zależy nam przede wszystkim na bezpieczeństwie dzieci, a także użytkowników instytucji kultury. Ze swej strony dołożymy wszelkich starań, aby świadomie nie narażać nikogo, również naszych pracowników, na ryzyko zarażenia koronawirusem. Jednocześnie będziemy prosić Państwa o rozważne korzystanie z otwieranych przez nas obiektów i bezwzględne stosowanie się do procedur wdrażanych przez każdą z naszych instytucji".

 Dyrektor Przedszkola Bożena Paterka

  Szanowni Rodzice

          W związku z możliwością otwarcia od dnia 6 maja  2020 r. przedszkoli i żłobków dyrektor musi zebrać  informacje  dotyczące odpowiedniego  zaplanowania  bezpiecznego pobytu w placówce dzieciom, które będą  do niej uczęszczały w najbliższym czasie.
          Zwracamy się więc do Państwa - Rodziców, którzy muszą powrócić do pracy i nie mają innej możliwości zapewnienia dzieciom opieki o zgłoszenie  zamiaru powrotu dziecka do przedszkola w okresie od 6 maja 2020 r. oraz koniecznym czasie pobytu dziecka w przedszkolu. Informację taką prosimy  przekazać  telefonicznie (46 814 47 34)  bądź mailowo (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ) lub przez komunikator iPrzedszkole. 

          Jednocześnie informujemy, że w związku z ograniczeniami, które nakłada na nas sytuacja epidemiologiczna nie możemy zapewnić opieki wszystkim dzieciom. Zwracamy się więc z ogromną prośbą o przeanalizowanie możliwości zapewnienia dziecku innej opieki niż przedszkolna  uwzględniając jednocześnie wszystkie zagrożenia związane z epidemią COVID-19 i zgłaszanie tylko tych dzieci, którym nie  jesteście  Państwo w stanie zapewnić żadnej innej opieki. 

          Przypominamy, że w dalszym ciągu w celu zmniejszenia potencjalnej liczby chorych zaleca się ograniczanie bezpośrednich kontaktów międzyludzkich a co za tym idzie pozostawanie w domu. Mając  wiedzę  o czynnikach ryzyka COVID-19 zarówno u dziecka, jego rodziców lub opiekunów, jak i innych domowników ponosicie Państwo odpowiedzialność za podjętą decyzję związaną z wysłaniem jak i dowożeniem dziecka do przedszkola.

ZEBRANIE POWYŻSZYCH INFORMACJI JEST NA RAZIE TYLKO ORIENTACYJNE, PONIEWAŻ NIE ZAPADŁY  JESZCZE DECYZJE ORGANU PROWADZĄCEGO PRZEDSZKOLE  CO DO OTWARCIA PLACÓWKI.

Ważne! 
- Ze względu na sytuację epidemiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej.
- Jednostka samorządu terytorialnego na podstawie dotychczasowych przepisów ogólnych może zamknąć wszystkie żłobki i przedszkola na swoim terenie.
- W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. 
- Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
- Dodatkowy zasiłek opiekuńczy jest nadal wypłacany rodzicom, gdy:
       - przedszkole i żłobek są zamknięte na mocy decyzji jednostki samorządu terytorialnego,
       - gdy żłobek lub przedszkole nie może zapewnić opieki ze względu na ograniczenia spowodowane COVID-19.

          Informację o konieczności powrotu dziecka do przedszkola i czasie jego pobytu prosimy przekazać do dnia 4 maja 2020r. do godziny 8:00.

 Dyrektor Przedszkola Bożena Paterka

Drodzy Rodzice!

          Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2 Niezapominajka informuje, iż w wyniku postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 wszystkie dzieci, których rodzice złożyli oświadczenie woli zostały przyjęte do przedszkola.

Zapraszamy do oglądania zdjęć w naszej galerii

Drodzy Rodzice!

          Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2 Niezapominajka informuje, iż w wyniku postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 wszystkie dzieci biorące w nim udział zostały zakwalifikowane do kolejnego etapu.

          Lista kandydatów zakwalifikowanych do Niezapominajki zostanie wywieszona na drzwiach przedszkola. Informacje o zakwalifikowaniu otrzymacie także Państwo na swoich kontach naborowych.

          Aby dziecko przeszło kolejny etap i zostało przyjęte do przedszkola należy dostarczyć w dniach 17.04 - 28.04.2020 roku podpisane oświadczenie woli. Można to zrobić osobiście - przy drzwiach wejściowych przedszkola umieszczone będzie pudełko, do którego można wrzucić podpisany dokument. Można również przesłać skan lub zdjęcie podpisanego dokumentu na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.