rainbow

  Szanowni Rodzice

          W związku z możliwością otwarcia od dnia 6 maja  2020 r. przedszkoli i żłobków dyrektor musi zebrać  informacje  dotyczące odpowiedniego  zaplanowania  bezpiecznego pobytu w placówce dzieciom, które będą  do niej uczęszczały w najbliższym czasie.
          Zwracamy się więc do Państwa - Rodziców, którzy muszą powrócić do pracy i nie mają innej możliwości zapewnienia dzieciom opieki o zgłoszenie  zamiaru powrotu dziecka do przedszkola w okresie od 6 maja 2020 r. oraz koniecznym czasie pobytu dziecka w przedszkolu. Informację taką prosimy  przekazać  telefonicznie (46 814 47 34)  bądź mailowo (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ) lub przez komunikator iPrzedszkole. 

          Jednocześnie informujemy, że w związku z ograniczeniami, które nakłada na nas sytuacja epidemiologiczna nie możemy zapewnić opieki wszystkim dzieciom. Zwracamy się więc z ogromną prośbą o przeanalizowanie możliwości zapewnienia dziecku innej opieki niż przedszkolna  uwzględniając jednocześnie wszystkie zagrożenia związane z epidemią COVID-19 i zgłaszanie tylko tych dzieci, którym nie  jesteście  Państwo w stanie zapewnić żadnej innej opieki. 

          Przypominamy, że w dalszym ciągu w celu zmniejszenia potencjalnej liczby chorych zaleca się ograniczanie bezpośrednich kontaktów międzyludzkich a co za tym idzie pozostawanie w domu. Mając  wiedzę  o czynnikach ryzyka COVID-19 zarówno u dziecka, jego rodziców lub opiekunów, jak i innych domowników ponosicie Państwo odpowiedzialność za podjętą decyzję związaną z wysłaniem jak i dowożeniem dziecka do przedszkola.

ZEBRANIE POWYŻSZYCH INFORMACJI JEST NA RAZIE TYLKO ORIENTACYJNE, PONIEWAŻ NIE ZAPADŁY  JESZCZE DECYZJE ORGANU PROWADZĄCEGO PRZEDSZKOLE  CO DO OTWARCIA PLACÓWKI.

Ważne! 
- Ze względu na sytuację epidemiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej.
- Jednostka samorządu terytorialnego na podstawie dotychczasowych przepisów ogólnych może zamknąć wszystkie żłobki i przedszkola na swoim terenie.
- W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. 
- Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
- Dodatkowy zasiłek opiekuńczy jest nadal wypłacany rodzicom, gdy:
       - przedszkole i żłobek są zamknięte na mocy decyzji jednostki samorządu terytorialnego,
       - gdy żłobek lub przedszkole nie może zapewnić opieki ze względu na ograniczenia spowodowane COVID-19.

          Informację o konieczności powrotu dziecka do przedszkola i czasie jego pobytu prosimy przekazać do dnia 4 maja 2020r. do godziny 8:00.

 Dyrektor Przedszkola Bożena Paterka

Drodzy Rodzice!

          Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2 Niezapominajka informuje, iż w wyniku postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 wszystkie dzieci, których rodzice złożyli oświadczenie woli zostały przyjęte do przedszkola.

Zapraszamy do oglądania zdjęć w naszej galerii

Drodzy Rodzice!

          Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2 Niezapominajka informuje, iż w wyniku postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 wszystkie dzieci biorące w nim udział zostały zakwalifikowane do kolejnego etapu.

          Lista kandydatów zakwalifikowanych do Niezapominajki zostanie wywieszona na drzwiach przedszkola. Informacje o zakwalifikowaniu otrzymacie także Państwo na swoich kontach naborowych.

          Aby dziecko przeszło kolejny etap i zostało przyjęte do przedszkola należy dostarczyć w dniach 17.04 - 28.04.2020 roku podpisane oświadczenie woli. Można to zrobić osobiście - przy drzwiach wejściowych przedszkola umieszczone będzie pudełko, do którego można wrzucić podpisany dokument. Można również przesłać skan lub zdjęcie podpisanego dokumentu na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   

          Nasze Pszczółki wzięły udział w akcji #SerceDlaMedyka i wykonały wspólnie z rodzicami świąteczne kartki dla przedstawicieli służby zdrowia. Chciały w ten sposób wyrazić wdzięczność za troskę i bezinteresowną pomoc w tych trudnych dla nas wszystkich czasach.   

Drodzy Rodzice

Witam, Niech Będzie Pochwalony Jezus Chrystus

Zapraszam do wspólnej Mszy św. online w niedzielę o godz. 11.30 - transmisja Mszy św. dla dzieci z rodzicami.

Zaglądajcie też proszę na stronę Ojców Pasjonistów w Rawie Mazowieckiej.


Zapraszam do korzystania z następujących stron internetowych.
Linki katolickich stron dla dzieci:
Tygodnik dla najmłodszych: Ola i Jaś
Wydawnictwo: Promyczek
Katolickie pismo dla dzieci: Rycerzyk Niepokalanej


Zachęcam do udziału w zajęciach on-line na platformie YouTube na kanale Mocni w Duchu TV Live od poniedziałku do piątku od godz.11.00 – 12.30
Życzę zdrowia i serdecznie pozdrawiam.
Katechetka B. Machałowska

 

Drodzy Rodzice

W Kąciku Rodzica na naszej stronie pojawiła się nowa zakładka: Porady logopedy
Znajdziecie tam Państwo wskazówki naszego logopedy i materiały pomocne w rozwijaniu mowy Waszego dziecka.
Zachęcamy do otwierania kart pracy i ćwiczeń z dziećmi.
Materiały te szczególnie przydatne mogą być dla dzieci objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w naszej placówce.

Zapraszamy

 

  Szanowni Rodzice

Jeżeli chcecie wykonać samodzielnie Wielkanocną Palmę to zapraszamy do galerii Pszczółek gdzie znajdziecie instrukcje krok po kroku jak ją zrobić w domu. Zapraszamy

  Szanowni Rodzice

          Sytuacja, w której obecnie się znajdujemy, jest nietypowa dla nas wszystkich. Wspólnie musimy zmierzyć się z tym, co aktualnie się dzieje. Musimy zastosować optymalne środki ostrożności, byśmy wszyscy zdrowi wrócili do normalnego życia. W okresie od dnia 25 marca 2020 roku do 10 kwietnia 2020 roku zadania jednostek systemu oświaty, o których mowa w § 2 ust.1, są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Od środy 25 marca 2020 roku  pracujemy według miesięcznych planów pracy i obowiązującej tematyki za pośrednictwem naszej strony przedszkolnej i poszczególnych ,,okienek” grup. W związku z wydłużeniem zamknięcia przedszkola do 10 kwietnia 2020  projekt organizacji procesu zdalnego nauczania:

  1. Kształcenie na odległość jest obowiązkowe.
  2. W procesie kształcenia na odległość priorytetem jest zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków.
  3. Koordynatorem kształcenia na odległość jest Dyrektor Przedszkola: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  4. Nauczyciele opracowują tygodniowy zakres treści nauczania/Tygodniowy plan pracy/ i przesyłają go Dyrektorowi Przedszkola na tydzień przed jego realizacją.
  5. Nauczyciele codziennie przekazują materiał na stronę przedszkola do poszczególnych okienek grup /Zakładka: grupy - aktualności/ i na tablicy ogłoszeń oraz w komunikatorze w zakładce dla rodziców na platformie iPrzedszkole.
  6. Nauczyciele przekazują wychowankom materiał do opracowania zgodnie z treściami zawartymi w podstawie programowej, Tygodniowym planem pracy oraz dostosowują treści edukacyjne do indywidualnych możliwości wychowanków, uwzględniając informacje zwrotne przekazywane przez rodziców.

            Poniżej, zgodnie z rekomendacją MEN, umieszczamy informacje, jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu, jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza przedszkolem.

  • Nauka to nie tylko obowiązek, to także przyjemność. Dzieci lubią poznawać nowe rzeczy, odnosić sukcesy Spróbujcie zachęcić swoje dziecko, by codziennie poświęcało czas na naukę – tak jakby było w przedszkolu /wykorzystujcie przesyłane materiały/
  • Zamieńcie naukę w zabawę, by zachęcić dziecko do działania. Nauka pozbawiona cech zabawy, szybko może stać się przykrym obowiązkiem. / eksperymentujcie, twórzcie/
  • Rodzicu, porozmawiaj z dzieckiem o celowości ,,nauki zdalnej”.

         Rodzicu – prosimy Cię o pomoc. Ty jesteś teraz najbliżej swojego dziecka. Bądź też wsparciem dla swojej pociechy. Pamiętaj, że zawsze możesz zwrócić się do nauczyciela z danym problemem. Zrobimy wszystko, by go rozwiązać.

             Nikt z nas nie wie tak naprawdę ile czasu przyjdzie nam pracować w zmienionych warunkach, dlatego prosimy Państwa o cierpliwość, wyrozumiałość i wzajemną życzliwość. Jesteśmy Państwu wdzięczni za wysiłek, który już włożyliście w pracę w tych trudnych warunkach i za ten, który przyjdzie nam wspólnie wnieść w najbliższych dniach, tygodniach.

 Dyrektor Przedszkola Bożena Paterka