rainbow

  Szanowni Rodzice

         Informuję, iż Przedszkole Miejskie nr 2 "Niezapominajka" nie rozpocznie działalności od 18.05.2020 r., (poniżej komunikat Burmistrza Miasta). O dalszych decyzjach będziemy Państwa informować.

KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA

w sprawie przedłużenia zamknięcia żłobka miejskiego oraz placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rawa Mazowiecka

Informuję, że ze względu na trwającą pandemię COVID-19, działalność:

- Żłobka Miejskiego z Oddziałami Integracyjnymi „Tuptuś” w Rawie Mazowieckiej;

- przedszkoli miejskich, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rawa Mazowiecka

- oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rawa Mazowiecka

pozostaje zawieszona do 24 maja 2020 r.

          Decyzja jest podyktowana troską o bezpieczeństwo zarówno najmłodszych mieszkańców naszego miasta, jak również osób sprawujących nad nimi opiekę w żłobku oraz placówkach oświatowych na terenie Rawy Mazowieckiej.

         W naszych placówkach trwają działania organizacyjne, które mają na celu zapewnienie dzieciom maksymalnego bezpieczeństwa. Placówki są w stałym kontakcie z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną, z którą uzgadniane są zasady bezpiecznego ich otwarcia i działania.

          Województwo łódzkie należy do 5 regionów w kraju o największej liczbie zachorowań na COVID-19. Ponadto sąsiaduje z województwami, w których mieszka najwięcej osób zarażonych koronawirusem, tj. z województwem śląskim, mazowieckim i wielkopolskim. Mając powyższe na uwadze informuję, że dalsze decyzje odnośnie do otwarcia rawskich placówek oświatowych będą podejmowane w oparciu o oficjalne komunikaty dotyczące sytuacji epidemicznej w Rawie Mazowieckiej i w kraju oraz o informacje o znoszeniu kolejnych obostrzeń w naszym codziennym funkcjonowaniu. 

 Dyrektor Przedszkola Bożena Paterka