rainbow

  Szanowni Rodzice

         Poniżej przedstawiamy opracowane procedury organizacji pobytu w przedszkolu w związku z Covid-19. Procedury te są zgodne z wytycznymi GIS i zostały pozytywnie zaopiniowane przez PSSE w Rawie Mazowieckiej. Będą one obowiązywały od momentu otwarcia przedszkola, o którym zadecyduje Burmistrz Piotr Irla.

 Bardzo prosimy o zapoznanie się z tymi procedurami. Oto one:

 Dyrektor Przedszkola Bożena Paterka