rainbow

Drodzy Rodzice,

          W związku z ewentualnością przystąpienia pracowników Przedszkola do ogólnopolskiej akcji protestacyjnej (strajku) od dnia 8 kwietnia 2019r. dyrektor Przedszkola informuje, że nie jest w stanie zapewnić opieki wszystkim dzieciom. Uprzejmie proszę o przekazanie informacji do wychowawców swoich dzieci do dnia 3 kwietnia 2019r. czy dziecko będzie uczestniczyć w zajęciach opiekuńczych w przedszkolu w czasie trwania akcji strajkowej.

          Jednocześnie proszę Państwa o zrozumienie dla zaistniałej sytuacji i zapewnienie w miarę  możliwości we własnym zakresie opieki nad dzieckiem.

          Informuję również, że Burmistrz Miasta Pan Piotr Irla, mając na uwadze wsparcie rodziców/opiekunów uczniów proponuje dzieciom pozostającym w domu skorzystanie z zajęć artystycznych i rekreacyjnych, które będą odbywały się w Miejskim Domu Kultury, Miejskiej Bibliotece Publicznej, Muzeum Ziemi Rawskiej i Ośrodku Sportu i Rekreacji (hala Tatar i hala Millenium) w godzinach od 9.00 do 12.00.

Z wyrazami szacunku
Dyrektor Przedszkola