rainbow

Wyjście do Szkoły nr 4 w ramach realizacji Projektu: "Piękna Nasza Polska Cała"

W ramach współpracy między placówkami, w dniu 23.11.2018 r.odbyly się zajęcia otwarte będące częścią Międzynarodowego Projektu "Piękna nasza Polska Cała". Uczniowie klasy Ic Szkoły Podstawowej nr 4 wraz z "Pszczółkami" z Przedszkola Miejskiego 2 poprzez zagadki, rebusy, gry i zabawy pogłębiają wiedzę o naszym kraju -Polsce, oraz lokalnej małej ojczyźnie - Rawie Mazowieckiej. Spotkanie urozmaicił śpiew piosenek o charakterze patriotycznym oraz wspólna praca plastyczna - serce dla Polski.