kids read

ZDALNE NAUCZANIE

        

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO Z OKAZJI DNIA DZIECKA

Życzenia dla Dzieci 

Temat do realizacji w dniach 08.06 - 26.06.2020: Góry, morze, wieś, jezioro, gdzie rodzice nas zabiorą.

1. Zapoznanie dzieci z krajobrazami charakterystycznych dla różnych regionów Polski.

2. Rozwijanie umiejętności wyrażania emocji w sposób akceptowany społecznie.

3. Budzenie zainteresowań czytelniczych, zachęcanie do podejmowania prób samodzielnego czytania.

Temat do realizacji w dniach 25.05 - 7.06.2020: Dzień Dziecka - ,,Z końca świata czy zza ściany, to przyjaciel nasz kochany"

1. Przygotowanie  do zgodnego współżycia w rodzinie, Europie i świecie, kształtowanie tolerancji wobec ludzi innych ras i kultur.

Temat do realizacji w dniach 18.05 - 24.05.2020: Święto Rodziców

1. Kształtowanie u dzieci świadomości własnej roli społecznej w rodzinie oraz ról innych jej członków i związanych z tym obowiązków. 

2. Budzenie u dzieci poczucia własnej wartości i wiary we własne siły .

3. Stworzenie dzieciom sytuacji, w których mogą nabierać pozytywnych doświadczeń w prezentowaniu się w mediach.

Temat do realizacji w dniach 11.05 - 17.05.2020: Majowa łąka

1. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych przez poznanie ekosystemu łąki oraz jej mieszkańców.

2. Doskonalenie umiejętności spostrzegania cech zewnętrznych i formułowania ustnej charakterystyki.

Temat do realizacji w dniach 04.05 - 10.05.2020: Moja miejscowość, mój region

1.  Pogłębienie i utrwalenie wiedzy o swojej miejscowości.

Temat do realizacji w dniach 27.04 - 03.05.2020: Polska - moja Ojczyzna

1. Wrabianie szacunku i dostrzeżenie piękna przyrody ojczystej i kultury oraz symboli narodowych.

2. Kształtowanie więzi emocjonalnych dziecka z rodziną, właściwego stosunku do otaczającego świata. 

Temat do realizacji w dniach 20 - 26.04.2020: Dla Ziemi

1. Ekologia

2. Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Temat do realizacji w dniach 14 - 17.04.2020:

1. Mali przedsiębiorcy

Cele:
- Wzbogacanie słownictwa.
- Doskonalenie umiejętności liczenia i innych działań matematycznych.
- Uświadamianie dzieciom konieczności oszczędzania i dostosowanie się do planowanych działań rodzinnych.

2. "Nigdy nie bój się lekarza"

Cele:
- Kształtowanie pozytywnego stosunku do pracowników służby zdrowia. 
- Wyrabianie u dzieci zdrowych nawyków żywieniowych 
- Kształtowanie właściwego stosunku do ludzi chorych.

Materiały do samodzielnej pracy rodziców z dziećmi w dniach 6 - 12 kwiecień 2020

1. Powtórzenie liter jakie poznaliśmy przez 3 części naszych książek,
2. Wprowadzenie 3 nowych liter,
3. Powtórzenie cyferek od 0 do 10
4. Doskonalenie liczenia.