kids read

TEMATYKA ZAJĘĆ - STYCZEŃ 

Nowy Rok się właśnie zaczął i z radości wszyscy skaczą

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Wdrażanie dzieci do uczenia się na pamięć oraz recytowania utworu literackiego;
 • Kształtowanie umiejętności obserwowania następstwa czasu i jego rytmicznej organizacji,
 • Wdrażanie do posługiwania się zegarem i kalendarzem (poprawne posługiwanie się jednostkami czasu)
 • Rozwijanie zdolności dostrzegania i wyodrębniania powtarzających się rytmów i sekwencji;

  Kocham babcię, kocham dziadka, bycie z nimi to jest gratka

   Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Budzenie poczucia przynależności do rodziny oraz zainteresowania jej historią, wzbudzanie szacunku i przywiązania wobec dziadków;
 • Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem;

 O zwierzątkach swych pamiętaj – przytul, nakarm nie od święta

  Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Zapoznanie dzieci z różnymi gatunkami zwierząt żyjącymi w środowisku naturalnym i hodowanymi w domach (uwrażliwienie na ich potrzeby);
 • Tworzenie warunków sprzyjających rozwijaniu sprawności fizycznej dzieci przez uczestniczenie w zabawach ruchowych (kształtowanie postawy, równowagi.

TEMATYKA ZAJĘĆ - GRUDZIEŃ

 • Zasypało cały świat, nocą śnieżek z nieba spadł.
 • Porządkami czas się zająć, zaraz goście przybywają
 • W całym domu pachnie lasem, bo już święta są za pasem.

TEKST PIOSENKI: KOCHANY MIKOŁAJ

Już śniegiem zima świat okryła,
Już wigilijna przyszła noc,
Już ktoś zagląda do komina,
To z siwą brodą przemiły gość

Ref Nasz kochany Mikołaj,
Dziś prezenty rozda nam,
Pod choinkę włoży je,
Byśmy mogli cieszyć się
Nasz kochany Mikołaj,
Dziś prezenty rozda nam,
Pod choinkę włoży je,
Byśmy mogli cieszyć się

Choć bardzo zimno jest na dworze,
Choć śniegu dużo, aż po pas,
Choć wszystko skute grubym lodem,
On się nie boi, odwiedzi nas

Ref Nasz kochany Mikołaj,
Dziś prezenty rozda nam,
Pod choinkę włoży je,
Byśmy mogli cieszyć się
Nasz kochany Mikołaj,
Dziś prezenty rozda nam,
Pod choinkę włoży je,
Byśmy mogli cieszyć się

TEKST  PIOSENKI: CHOINKO MA

Choinko ma, choinko ma
Jak cudna jest twa zieleń
Świąteczny czas, wspaniały czas
Nie może być bez ciebie.

Zielenisz się gdy lato jest
I zima tez, gdy pada śnieg
Choinko ma, choinko ma
O jakże piękna jesteś

Przez cały rok, okrągły rok
Czekamy wciąż na ciebie
Gdy jesteś tu, stroimy cię
Czujemy się jak w niebie

Ty cieszysz nas w świąteczny czas
Rozpalasz radość pośród nas
Choinko ma, choinko ma
O jakże piękna jesteś

Zapachem swym wypełniaj dom
I przynieś radość bliskim
Opłatka moc, gdy święta są
Twa zieleń wzmocni wszystkich

I niechaj twój, magiczny blask
Odgoni zło, a dobroć da
W świąteczny czas, wspaniały czas
Niech spełnią się marzenia.

TEMATYKA ZAJĘĆ - LISTOPAD

Mały człowiek czy też duży, dobrze, gdy pomocą służy

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Uwrażliwienie na potrzeby innych i kształtowanie postawy niesienia pomocy potrzebującym;
 • Rozwijanie umiejętności dostrzegania zdolności i umiejętności u siebie i innych (budowanie poczucia własnej wartości);
 • Kształtowanie zdolności świadomego poruszania się w przestrzeni oraz ustalania położenia przedmiotów względem siebie i innych;
 • Rozwijanie słuchu fonematycznego

Hula, psoci, hałasuje, to jesienny wiatr figluje

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Doskonalenie percepcji słuchowej i poczucia rytmu;
 • Wspomaganie prawidłowego rozwoju aparatu artykulacyjnego przez aktywny udział w ćwiczeniach oddechowych;
 • Uświadomienie konieczności planowania i dokładnego wykonywania prac konstrukcyjno-plastycznych;
 • Zachęcanie do zabaw ruchowych i rozwijanie sprawności fizycznej.

Parasole czas wyciągać, jesień w pełni, deszcz nadciąga

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Wspieranie dzieci we wzbogacaniu słownictwa oraz formułowaniu poprawnych gramatycznie i stylistycznie wypowiedzi (zwrócenie uwagi na rozwijanie umiejętności poprawnego wypowiadania się w czasie przeszłym i przyszłym);
 • Usprawnianie narządów artykulacyjnych, ćwiczenia poprawnej artykulacji;
 • Zapoznanie z różnymi stanami skupienia wody;

Wszyscy razem się bawimy, wszystkie strachy przegonimy

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Rozwijanie umiejętności formułowania wypowiedzi na temat wysłuchanego utworu (zachęcanie do podejmowania prób oceny postaw bohaterów i uzasadniania swojej oceny);
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych w konstruowaniu gier planszowych (wdrażanie dzieci do współzawodnictwa i zasad fair play);
 • Rozwijanie zdolności skupiania uwagi, uważnego słuchania i obserwowania;

TEMATYKA ZAJĘĆ - PAŹDZIERNIK

 • Jabłka, śliwki i morele, w sadzie jest owoców wiele.
 • Witaminy hop! do brzuszka i marchewka i pietruszka.
 • Liście malowane, pod drzewami rozsypane.
 • Las szumi jesiennie, już się robi sennie.

Zabawa ruchowa: "Niesforna myszka"

Wyszła z norki myszka mała,
myszka mała, myszka mała,
Za porządki wziąć się chciała i...

Wciąż biegała i stukała,
Zamiatała, odkurzała,
kotu ciągle przeszkadzała,
przeszkadzała i...

Wreszcie kot się zdenerwował,
zdenerwował, zdenerwował
i na myszkę zapolował,
zapolował. Pi!
 

TEMATYKA ZAJĘĆ - WRZESIEŃ

 • Przyjaciół poznać czas, przedszkole wita nas.
 • W moim domu nie nudzi się nikomu.
 • Stop! Uwaga! Niebezpiecznie! Zasad naucz się koniecznie.
 • Każdy czyścioch ci to powie, mycie to jest samo zdrowie.

Cele:
1. Kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania z innymi dziećmi w zabawach i prostych sytuacjach zadaniowych.
2. Kształtowanie świadomości własnego Ja.
3. Wzmacnianie w dzieciach  wiary we własne możliwości i umiejętności.
4. Rozwijanie u dzieci zdolności do skupienia uwagi i uważnego słuchania.
5. Wspomaganie rozwoju myślenia dzieci w zakresie porównywania i liczenia.

Piosenka: "Do przedszkola"

Rano budzę się, jaki piękny to czas,
słońce wstało już, a więc pora też wstać.
Szybko myję się, jem śniadanie i już
gotów jestem, bo chcę już iść, chcę już iść.

Ref. Do przedszkola, do przedszkola,
jak cudownie tutaj co dzień mija czas.
Do przedszkola, do przedszkola,
o tym już od rana marzy każdy z nas.

Pani czeka już i koledzy już są;
siadam w kole- to jest magiczny nasz krąg.
Obok siedzi Jaś, Weronika i Staś
tu bawimy się, więc przychodzę co dzień.

TEKSTY PIOSENEK, KTÓRE DZIECI POZNAJĄ NA ZAJĘCIACH

Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 

Open shut them
Open, shut them,
Open shut them,
Give a little clap.
Open, shut them,
Open, shut them,
Put them in your lap.

Creep them, creep them,
creep them, creep them,
Right up to your chin.
Open wide your little mouth,
But do not let them in.
Roll them, roll them,
Roll them, roll them.
Roll them just like this.
Shake them, shake them,
Shake them, shake them,
Blow a little kiss!
If you are happy and you know it 
If you're happy and you know it, clap your hands. 
If you're happy and you know it, clap your hands.
If you're happy and you know it and you really want to show it,
If you're happy and you know it, clap your hands.
If you're happy and you know it, stamp your feet. 
If you're happy and you know it, stamp your feet.
If you're happy and you know it and you really want to show it,
If you're happy and you know it, stamp your feet.
If you're happy and you know it, shout "We are". 
If you're happy and you know it, shout "We are".
If you're happy and you know it and you really want to show it,
If you're happy and you know it, shout "We are".

Zobacz to

Wind the bobbin up
Wind the bobbin up,
Wind the bobbin up,
Pull, pull, clap, clap, clap.
Wind it back again,
Wind it back again,
Pull, pull, clap, clap, clap,
Point to the ceiling,
Point to the floor,
Point to the window,
Point to the door,
Clap your hands together, 1, 2, 3,
Put your hands upon your knee.

Zobacz to
Head, shoulders, knees and toes
Head, shoulders, knees and toes, knees and toes
Head, shoulders, knees and toes, knees and toes
And eyes and ears and mouth and nose
Head, shoulders, knees and toes, knees and toes
Zobacz to
Once I caught a fish alive
One, two, three, four, five. 
Once I caught a fish alive,
Six, seven, eight, nine ,ten,
Then I let it go again.
Why did you let it go?
Because it bit my finger so.
Which finger did it bite?
This little finger on my right.

Zobacz to
 The star
Twinkle, twinkle, little star,

How I wonder what you are!
Up above the world so high,
Like a diamond in the sky.
Twinkle, twinkle, little star,
How I wonder what you are!

Zobacz to
Incy wincy spider 
Incy wincy spider climbed up the waterspout,
Down came the rain and washed the spider out,
Out came the sun and dried up all the rain,
So Incy wincy spider climbed up the spout again.

Zobacz to
Roly, poly
Roly Poly, roly poly, up, up, up, 
Roly Poly, roly poly, down, down,down,
Roly Poly, roly poly, up, up up,
And we clap our hands together 1,2,3
Wible Wobble, Wible wobble, side to side,
Wible Wobble, Wible wobble, side to side,
Wible Wobble, Wible wobble, side to side,
And we clap our hands together 1,2,3  

Falling leaves

All the leaves are falling down
Orange, yellow, red and brown.
Falling softly as they do,
over me and over you.

Zobacz to        

It's raining, it's pouring 
It's raining, it's pouring 
The old man is snoring 
He went to bed and bumped his head 
And couldn't get up in the morning 

Zobacz to    
Miss Polly
Miss Polly had a dolly who was sick, sick, sick 
So she called for the doctor to come quick, quick, quick.
The doctor came with his bag and his hat
And he knocked on the door with a rat-a-tat-tat.

He looked at the dolly and he shook his head
And he said “Miss Polly, put her straight to bed!”
He wrote on a paper for some pills, pills, pills
“I’ll be back in the morning with my bill, bill, bill.” 

Zobacz to  

I am the music man
 
I am the music man
I come from down your way
And I can play
What can you play?
I play piano
Pia-pia-pia-no
Pia-no pia-no
Pia-pia-pia-no
Pia-pia-no

I am the music man
I come from down your way
And I can play
What can you play?
I play the trombone
Umpa-umpa-um-pa-pa
Um-pa-pa um-pa-pa
Umpa-umpa-um-pa-pa
Umpa-um-pa-pa
Piano! Pia-pia-pia-no
Pia-no pia-no
Pia-pia-pia-no
Pia-pia-no
 
Zobacz to
It`s my job!
I'm a policeman in the town. 
All day long,
I walk around.
It's my job,
It's what I do.
It's my job,
I like it, too!

I'm a fireman in the town.
All day long,
I run around!
I'm a postman in the town.
All day long,
I ride around!
I'm a milkman in the town.
All day long,
I drive around!
Zobacz to

We wish you a Merry Christmas
We wish you a Merry Christmas 
We wish you a Merry Christmas
We wish you a Merry Christmas
And a Happy New Year
Good tidings we bring 
To you and your kin
We wish you a Merry Christmas
And a Happy New Year
Zobacz to