rainbow

Słoneczka zabrały swoich rodziców w magiczną podróż do Ćwierćlandii

Słoneczka podczas zabaw z masą solną

Słoneczka słuchają opowiadań czytanych przez mamę Tymona

Słoneczka poznają pracę fotografa

Słoneczka w MDK-u na przedstawieniu pt.: "Wilki i koźlęta"