rainbow

Pierwsza pomoc - pogadanka z panią pielęgniarką

Uczymy się jak reagować w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Pani pielęgniarka przypomniała nam numery alarmowe, zasady właściwego zachowania się podczas zagrożenia oraz nauczyła jak wykonać resuscytację.