kids read

Już po raz czwarty w naszym przedszkolu odbyły się Dni Kultury Chrześcijańskiej. Temat tych dni brzmiał następująco: "Chłopcy i Dziewczynki dobre serca mają, chłopcy i dziewczynki chętnie pomagają"

Już po raz trzeci w naszym przedszkolu odbyły się Dni Kultury Chrześcijańskiej. Temat tych dni brzmiał następująco: "Bóg, Honor i Ojczyzna - to Nasza Ojcowizna"

Już po raz drugi w naszym przedszkolu odbyły się Dni Kultury Chrześcijańskiej. Temat tych dni brzmiał następująco: "Maryja, Matka Święta o dzieciach pamięta"

Tydzień Kultury Chrześcijańskiej

Po raz pierwszy w tym roku w naszym przedszkolu zorganizowano Tydzień Kultury Chrześcijańskiej. Staraliśmy się w ten sposób wpoić naszym wychowankom wartości wiary chrześcijańskiej.

Galeria