kids read

Drodzy Rodzice!

          Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2 Niezapominajka informuje, iż w wyniku postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 wszystkie dzieci biorące w nim udział zostały zakwalifikowane do kolejnego etapu.

          Lista kandydatów zakwalifikowanych do Niezapominajki zostanie wywieszona na drzwiach przedszkola. Informacje o zakwalifikowaniu otrzymacie także Państwo na swoich kontach naborowych.

          Aby dziecko przeszło kolejny etap i zostało przyjęte do przedszkola należy dostarczyć w dniach 17.04 - 28.04.2020 roku podpisane oświadczenie woli. Można to zrobić osobiście - przy drzwiach wejściowych przedszkola umieszczone będzie pudełko, do którego można wrzucić podpisany dokument. Można również przesłać skan lub zdjęcie podpisanego dokumentu na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   

Drodzy Rodzice!

          W związku z panującą pandemią koronawirusa informujemy Państwa, że istnieje możliwość składania wniosków dotyczących naboru dzieci do przedszkoli miejskich, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych jedynie w formie elektronicznej pod warunkiem ich podpisania ważnym profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem cyfrowym oraz przesłania na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka: /kb5177yoql/skrytka

          Wnioski wraz z załącznikami można przesłać za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – epuap: https://epuap.gov.pl/ 

          Osoby, które nie dysponują tego typu podpisem prosimy żeby swoje wnioski przesłały w taki sposób, że wydrukują je, podpiszą i prześlą na adres szkoły/przedszkola pierwszego wyboru skan lub zdjęcie podpisanych dokumentów. Jednocześnie informujemy, że po ustaniu zagrożenia epidemiologicznego będziecie Państwo proszeni o uzupełnienie podpisów lub złożenie oryginalnej dokumentacji w placówkach oświatowych.

          Przypominamy, że składanie wniosków elektronicznych za pośrednictwem aplikacji „Nabory” dostępnej na stronie https://www.vulcan.net.pl/jst/rawamazowiecka/ (wybór z menu po lewej stronie Nabór – kanał kandydata).

          Na stronach naborów w zakładce „Pliki do pobrania” znajduje się również instrukcja przesyłania pliku podpisanego profilem zaufanym.

Termin składania wniosków w pierwszym etapie rekrutacji mija 31 marca 2020 r.

 

Szanowni Państwo

           Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2 " Niezapominajka" ogłasza nabór do przedszkola na rok szkolny 2020/2021.

Dotyczy to tylko nowych dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

          Nabór do przedszkoli na terenie naszego miasta ma formę elektroniczną. W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o składanie wniosków elektronicznych za pośrednictwem aplikacji „Nabory” dostępnej na stronie: https://www.vulcan.net.pl/jst/rawamazowiecka/  (wybór z menu po lewej stronie Nabór – kanał kandydata, kandydaci do oddziałów przedszkolnych wybierają aplikację Nabór do Przedszkoli).

Elektroniczna rekrutacja do przedszkola trwa od 2 marca 2020 roku od godziny 8.00

do 31 marca 2020 roku do godziny 15.00.

Dzieci uczęszczające już do naszego przedszkola będą zarejestrowane w systemie na podstawie deklaracji złożonych do 25 lutego 2020 roku

  1. Rekrutacja do przedszkola odbywa się raz w roku przy wykorzystaniu elektronicznego systemu naboru.
  2. Elektroniczny system naboru do przedszkoli na terenie Miasta Rawa Mazowiecka gwarantuje stosowanie jednolitych zasad zapisów i kryteriów przyjęcia dziecka do wybranego przedszkola.
  3. Elektroniczna rekrutacja do przedszkola trwa od 2 marca od godz. 8:00 do 31 marca do godz. 15:00 i obejmuje wprowadzanie danych dzieci do systemu oraz składanie papierowej wersji wniosku w siedzibie przedszkola pierwszego wyboru.
  4. Logowanie do systemu odbywa się poprzez stronę internetową www.vulcan.net.pl/jst/rawamazowiecka/ Po zalogowaniu się do systemu należy wypełnić wniosek, a następnie wydrukować i podpisany dostarczyć wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów do siedziby przedszkola pierwszego wyboru.
  5. Rodzice, którzy nie mają dostępu do Internetu mogą skorzystać z komputera na terenie przedszkola lub pobrać papierową wersję wniosku w przedszkolu, wypełnić ją i po podpisaniu złożyć w siedzibie przedszkola pierwszego wyboru. Następnie dyrektor wprowadzi wniosek do systemu.
  6. Zarejestrowane w systemie naboru wnioski, zostaną przez system automatycznie uszeregowane zgodnie z kryteriami zawartymi w § 5 Regulaminu.
  7. Dyrektor odpowiada za sprawdzenie danych wpisanych przez rodziców do wniosku ze zgłoszeniem w systemie i wydaje rodzicom potwierdzenie przyjęcia dokumentu.
  8. Warunkiem otrzymania potwierdzenia przyjęcia wniosku jest złożenie przez rodziców dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów określonych w Regulaminie.
  9. Brak dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów przez kandydata eliminuje przyznanie punktów przez komisję rekrutacyjną.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w Regulaminie Rekrutacji